20 Aralık 1980’de İstanbul’da doğdu. 2003 yılında İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nden mezun oldu. Doktora eğitimini Marmara Üniversitesi Periodontoloji Anabilim Dalı’nda “Periodontal Hastalık ile Hiperlipidemi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi” konusundaki tezini vererek 2010 yılında tamamladı. Yurtiçi ve yurtdışında konusuyla ilgili sözlü ve basılı yayınlanmış çalışmaları bulunmaktadır. Halen öğretim görevlisi olarak çalışmalarına devam etmektedir.